Running Man T-Shirt 05


---------------------------------------------------------------------------------------------

SHORT SLEEVE          COLOUR: BLACK          CODE: R05-D

SIZE AVAILABLE: XS / S / M / L / XL / 2XL

PRICE: T-SHIRT with RIP-OFF NAMETAG
RM55 (via CIMB BANK) / USD20 (via PAYPAL)

BRAND: GILDAN     MATERIAL: 100% COTTON      

---------------------------------------------------------------------------------------------

LONG SLEEVE          COLOUR: BLACK          CODE: R05-J

SIZE AVAILABLE:  XS / S / M / L / XL / 2XL

PRICE: T-SHIRT with RIP-OFF NAMETAG
RM60 (via CIMB BANK) / USD22 (via PAYPAL)

BRAND: GILDAN     MATERIAL: 100% COTTON[R1] Yoo Jae Suk - 유재석
[R2] Kim Jong Kook - 김종국
[R3] Song Ji Hyo - 송지효
[R4] Gary - 개리
[R5] Haha - 하하
[R6] Lee Gwang Soo - 이광수
[R7] Ji Suk Jin - 지석진
[R8] Song Joong Ki - 송중기
[R9] Lizzy - 리지