Let's learn Hangul! (korean characters)

Sedikit pencerahan bagi yang berminat untuk belajar mengeja nama sendiri dalam simbol korea (hangul)

Dalam bahasa hangul, tiada huruf L di depan perkataan & tiada huruf R di belakang perkataan. Kedua-duanya menggunakan simbol yang sama iaitu ㄹ. Jika diletakkan di depan perkataan lebih berbunyi R tetapi jika diletakkan di belakang perkataan lebih berbunyi L.

Jadi, bagaimana untuk selesaikan masalah ini?

1. Bagi nama keluarga LEE, biasanya digantikan dengan 이 yang berbunyi (ie)

CONTOH:-
Lee Gwang Soo (이광수) pronouced as (i-gwang-su)
Lee Min Ho (이민호) pronouced as (i-min-ho)

2. Bagi perkataan lain, hanya digantikan dengan R.

CONTOH:-
Leessang (리쌍) pronouced as (ri-ssang)
Lizzy (리지) pronouced as (ri-ji)

3. Bagi L yang berada di belakang sebutan tetapi di tengah perkataan, biasanya akan menggabungkan L dengan R.

CONTOH:-
Julien (줄리엔) pronouced as (jul-ri-en)
Cinderella (신데렐라) pronouced as (sin-de-rel-ra)

4. Bagi R di belakang perkataan, akan menggunakan 르 yang berbunyi (reu)

CONTOH:-
FARHANA - 파르하나 (pa-reu-ha-na)

F biasanya digantikan dengan P
Z biasanya digantikan dengan J

FOR MORE INFO - http://en.wikipedia.org/wiki/Hangul_consonant_and_vowel_tables

vowels gabungan

ᅪ = (o+a) / (wa)
ᅫ = (o+ae) / (wae)
ᅬ = (o+i) / (oe)
ᅯ = (u+eo) / (wo)
ᅰ = (u+eo+i) / (we)
ᅱ = (u+eo) / (wi)
ᅴ = (eu+i) / (ui)

CONTOH (bunyi hampir sama)

헤 - heoi/he
화 - hoa/hwa
홰 - hoae/hwae
회 - hoi/hoe
훠 - hueo/hwo
훼 - hueoi/hwe
휘 - hui/hwi
희 - heui/hui
[R1] Yoo Jae Suk - 유재석
[R2] Kim Jong Kook - 김종국
[R3] Song Ji Hyo - 송지효
[R4] Gary - 개리
[R5] Haha - 하하
[R6] Lee Gwang Soo - 이광수
[R7] Ji Suk Jin - 지석진
[R8] Song Joong Ki - 송중기
[R9] Lizzy - 리지